Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 206

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 211

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 227

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379
ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ


• Հաշվետվություն կրթության որակի ապահովման և գնահատման բաժնի կողմից 2012թ. սեպտեմբերի 22-ին, համալսարանի ուսանողական, գիտական խորհուրդների ընդլայնված նիստում:


• Համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծություն - 2013


• Համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծության 8-րդ չափանիշում պահանջվող տվյալների լրացման համար անհրաժեշտ հարցման արդյունքները, 2012-2013 ուստարի, 1-ին կիսամյակ


• Համալսարանում բարձրագույն կրթություն ստացած շրջանավարտների բավարարվածության վերաբերյալ ուսանողական հարցման արդյունքները


• 2013թ. համալսարանում ուսանողների գիտելիքների գնահատման գործող համակարգի վերաբերյալ դասախոսական և ուսանողական հարցման արդյունքների ամփոփում


• Համալսարանի ինստիտուցիոնալ կարողությունների ինքնավերլուծությունը հաստատվել է 2013թ. դեկտեմբերի 12-ին և հավանության է արժանացել «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման կենտրոն» հիմնադրամի կողմից: