Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 206

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 211

Deprecated: Non-static method iwp_validation::FilterFilename() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.language.php on line 227

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379

Deprecated: Non-static method iwp_cache::ConfirmDir() should not be called statically, assuming $this from incompatible context in /home/mkhitarg/public_html/api/class.template.php on line 379
ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

Համալսարանը 2004թ.-ից տպագրում է ՀՀ Արդարադատության նախարարության և Կրթության ու գիտության նախարարության Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի կողմից ճանաչված «Մխիթար Գոշ» գիտամեթոդական ամսագիրը:

Ամսագրում իրենց գիտական հոդվածներն են տպագրում ինչպես համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմը, այնպես էլ հանրապետության այլ բուհերի և հաստատությունների որակյալ մասնագետները:

 

«Մխիթար Գոշ» հանդեսում տպագրության ներկայացվող հոդվածների տեխնիկական պահանջները


Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, 1(44)

Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 2(43)

Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2015, 1(42)

 Գիտական հոդվածների ժողովածու,  2014, 2(41)

Գիտական հոդվածների ժողովածու,  2014, 1(40)

ՀՈՒՇԱԳԻՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻՆ
ՙՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇ՚ հանդեսի խմμա•րությունը •իտական հոդվածներն ընդունում է, եթե դրանք`
ա) պարունակում են սպառիչ տեղեկություններ հեղինակների մասին.
μ) ունեն 300 dpi խտությամμ էլեկտրոնային կամ 7x8 չափսի հեղինակի լուսանկար.
•) ունեն հայերեն և ան•լերեն լեզուներով ամփոփումներ.
դ) ունեն հղում-ծանոթա•րություններ և (կամ) օ•տա•ործված •րականության ցանկ.
ե) կից ունեն մասնա•ետի •րախոսություն:
Հոդվածներն ընդունվում են պնակիտով (diskette) կամ էլ. փոստով

Գիտամեթոդական հանդես  2013 թ. 10-12 (39)

Գիտամեթոդական հանդես  2013 թ. 7-9 (38)

Գիտամեթոդական հանդես  2013 թ. 4-6 (37)

Գիտամեթոդական հանդես  2013 թ. 1-3 (36)

Գիտամեթոդական հանդես  2012 թ. 10-12 (35)

Գիտամեթոդական հանդես  2012 թ. 7-9 (34)

Գիտամեթոդական հանդես  2012 թ. 4-6 (33)

Գիտամեթոդական հանդես  2012 թ. 1-3 (32)

Գիտամեթոդական հանդես  2011 թ. 7-9 (31)